คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการคณบดีพบบุคลากร และอบรมแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดความรู้เรื่องการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน ประจำปี 2564

17/8/2564 14:23:09น. 1448
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  อบรมอัคคีภัย

     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการคณบดีพบบุคลากร ประจำปี 2564 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ โดยมีคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี เป็นประธานในโครงการ มีบุคลากรสายสนับสนุนคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมจำนวน 18 คน ทั้งนี้คณบดีฯยังฝากถึงเรื่อง Green Office โดยเน้นการสร้างจิตสำนักและความตระหนักในการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ได้แก่ ถุงพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก รวมถึงหลอดดูดพลาสติก โดยให้แยกขยะทุกครั้งก่อนทิ้ง อีกทั้งรณรงค์ให้คณะช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ประหยัดทรัพยากรอีกด้วย

     จากนั้นยังมีการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดความรู้เรื่องการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน โดยนายจักรพันธ์ ฮ่องลึก ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ โดยนายจักร์พันธ์ได้นำความรู้ที่ได้ไปฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัยจากหน่วยงานส่วนกลางมหาวิทยาลัยพะเยามาถ่ายทอดให้กับบุคลากรสายสนับสนุน โดยให้ความรู้เรื่องการเกิดอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัยภายในคณะ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ Green Office หมวดที่ 5 เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
17/8/2564 14:23:09น. 1448
Print Friendly and PDF

คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการคณบดีพบบุคลากร และอบรมแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดความรู้เรื่องการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน ประจำปี 2564

##มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสหเวชศาสตร์ #GREENOFFICE
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน