คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปี 2564 EdPEx

17/8/2564 15:46:03น. 1493
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปี 2564 EdPEx

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปี 2564 EdPEx ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินและเปิดการประชุมดังกล่าวฯ พร้อมรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานคณะฯ

 

ซึ่งการตรวจประเมินครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ทั้ง 2 ท่าน คือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา ดร.นิศรา บุญเกิด และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ดร.ภญ.สนธยา สุขยิ่ง เข้าตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ทั้งนี้เป็นการสร้างหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี การนำเกณฑ์ EdPEx ไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน นำไปสู่การพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ก่อเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
17/8/2564 15:46:03น. 1493
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปี 2564 EdPEx

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao #ประกันคุณภาพการศึกษา #EdPEx
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน