คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการ "อบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน"

20/8/2564 12:29:47น. 1814
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการ "อบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน"
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการ "อบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน" นำโดยรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ โพธิตาเนื่องเม็ก กล่าวเปิดโครงการ โดยโครงการจัดในรูปแบบ onsite และ online มีการบรรยายในภาคเช้าและฝึกปฏิบัติในภาคบ่าย
 


ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์พรรณวดี สิงห์แก้ว และอาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว จากสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ บรรยายเรื่องความปลอดภัยในการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ และ จ่าเอกธนวัฒน์ อภิพัฒนวุฒิกลูน นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันฯ ทต.แม่กา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการ บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง แผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ วิธีการอพยพ และการค้นหา ช่วยเหลือ


การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตร์ฯ ทั้ง นิสิต บุคลากร รวมถึง รปภ.และแม่บ้าน ทราบถึงข้อควรระวังในการทำงาน รวมถึงการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ที่มีโอกาสสัมผัสกับสารเคมีด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนหากมีเหตุฉุกเฉิน เกิดอุบัติเหตุจนไม่สามารถระงับเหตุได้ สามารถอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ด้วยความปลอดภัย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
20/8/2564 12:29:47น. 1814
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการ "อบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน"

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน