ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จัดโครงการสำนักงานสีเขียว

27/8/2564 15:45:57น. 1857
โครงการสำนักงานสีเขียว
           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร จัดโครงการสำนักงานสีเขียว ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 อาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณร่มศิริ เสียงใส ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สำนักงานสีเขียว โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้ รับทราบหลักเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการต่ออายุ สำนักงานสีเขียว (Green Office) ในปี พ.ศ. 2565 ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
27/8/2564 15:45:57น. 1857
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จัดโครงการสำนักงานสีเขียว

##โครงการสำนักงานสีเขียว ##GreenOffice #SDG3 #SDG6 #SDG11 #SDG17 ##สำนักงานสีเขียว ##ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ## ##มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg6

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน