ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มอบทุนให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

30/8/2564 11:34:33น. 894
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา
รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ฅได้มอบทุนให้แก่ Miss Yuth Srey Pum และMiss Meang Immaly นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมมอบนม อาหารและเงินทุนเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจากทางโรงเรียน จำนวน 1500บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโคโรนาไวรัส (โควิด-19) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้นักเรียนไม่สามารถกลับถิ่นฐานได้


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   จินตนา ดูใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
30/8/2564 11:34:33น. 894
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน