คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์” (กิจกรรมที่ 3)

2/9/2564 10:34:26น. 773
พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์” (กิจกรรมที่ 3) ในหัวข้อการเขียนคู่มือปฏิบัติงานในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน   

facebooktwitterline


ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
2/9/2564 10:34:26น. 773
Print Friendly and PDF

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์” (กิจกรรมที่ 3)

#sdg4 #sdg8 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน