คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ ติดตาม และประเมินความสำเร็จของปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์

2/9/2564 13:28:35น. 1808
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ ติดตาม และประเมินความสำเร็จของปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์

วันที่ 1 กันยายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ ติดตาม และประเมินความสำเร็จของปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ ณ โรงแรม M2 Waterside ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวเปิดโครงการดังกล่าวฯ

 

ทั้งนี้เป็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ เพื่อให้ครอบคลุม KPI และเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละด้าน มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร สู่อนาคตที่ยั่งยืน และในช่วงท้ายของโครงการร่วมทำกิจกรรมสร้างความสามัคคีภายในคณะฯ นำไปสู่การพัฒนายิ่งขึ้น ต่อไป
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
2/9/2564 13:28:35น. 1808
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ ติดตาม และประเมินความสำเร็จของปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน