คณะนิติศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อปรับระดับการรับรองสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom

2/9/2564 17:42:03น. 1612
คณะนิติศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมิน เพื่อปรับระดับการรับรองสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย และบุคลากร คณะนิติศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อปรับระดับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ และรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom ในการนี้มีการนำเสนอการดำเนินงานทั้ง 6 หมวด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัยคณะนิติศาสตร์ และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินภายนอก จำนวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 1. นางสาวสิรินธร วารินทร์ (ผู้เชี่ยวชาญระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)
2. นายธีระศักดิ์ ประคำเวช (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)
3. นางสาวปิยนุช ทรวงคํา (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่)
4. นางดวงใจ ดวงทิพย์ (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่)
5. ดร.มนูญ ใจซื่อ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ทั้งนี้ในเวลา 15.30 น. คณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมชมพื้นที่สำนักงานสีเขียวคณะนิติศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการถาม-ตอบ ประเด็นต่าง ๆ ทั้ง 6 หมวด และเวลา 16.00 น. บุคลากรคณะนิติศาสตร์ได้รับฟังการสรุป ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวในครั้งต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
2/9/2564 17:42:03น. 1612
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อปรับระดับการรับรองสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom

#นิติศาสตร์ #GreenOffice #school of law #UniversityofPhayao
#sdg13 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน