อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ออนไลน์

9/9/2564 15:45:25น. 1352
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ (ออนไลน์) ในหัวข้อ “เคล็ด (ไม่) ลับ ด้านภาษีอากรสำหรับการค้าออนไลน์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ และอาจารย์อนุสรณ์ ไชยปุระ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ (ออนไลน์) ในหัวข้อ “เคล็ด (ไม่) ลับ ด้านภาษีอากรสำหรับการค้าออนไลน์” ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 -17.00 น. โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะลอง คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ซึ่งมี ดร.วศิน ยิ้มแย้ม เป็นหัวหน้าโครงการ และดำเนินการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิล พันธุ์คงชื่น ซึ่งการบรรยายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับฐานภาษีและการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในกรณีการประกอบธุรกิจพาณิชย์บนระบบออนไลน์ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอกที่สนใจจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 80 คน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
9/9/2564 15:45:25น. 1352
Print Friendly and PDF

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ออนไลน์

#นิติมพ #คณะนิติศาสตร์ #บริการวิชาการ #sdg4 #sdg16 #sdg17 #sdg10
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน