คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับ ดร.วรางคณา กล้าจริง

10/9/2564 9:49:01น. 495
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับ ดร.วรางคณา กล้าจริง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
??????ขอแสดงความยินดี ??????
กับ ดร.วรางคณา กล้าจริง ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 2


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
10/9/2564 9:49:01น. 495
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน