กิจกรรมการเรียนการสอนนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) รายวิชา 04101 ศิลปะในการดำเนินชีวิตและรายวิชา 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

10/9/2564 10:18:22น. 1180
GEOnline
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) รายวิชา 004101 ศิลปะในการดำเนินชีวิตและรายวิชา 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft teams Live Event โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรกิจ นพคุณขจร และคุณขนิษฐา สมเพชร ผู้ประกอบการ แม่เพ็ญซีฟู้ด ร้านอาหารทะเลเชียงใหม่ Maepenseafood Delivery บรรยายในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ”และมี อ.ณัฐวุฒิ สมยาโรน และอ.อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม เป็นผู้ดำเนินรายการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) จำนวน 4,000 คน


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
10/9/2564 10:18:22น. 1180
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรมการเรียนการสอนนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) รายวิชา 04101 ศิลปะในการดำเนินชีวิตและรายวิชา 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

#GEPnline
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน