คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร Microsoft PowerPoint / Microsoft Excel

16/9/2564 10:18:36น. 261
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร Microsoft PowerPoint / Microsoft Excel โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันแก่นิสิต เพื่อช่วยให้นิสิตตอบสนองต่อตลาดแรงงานได้ ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ธิตินนท์ มณีธรรม หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
16/9/2564 10:18:36น. 261
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร Microsoft PowerPoint / Microsoft Excel

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน