คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พรรณวดี สิงห์แก้ว

17/9/2564 12:57:38น. 1935
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พรรณวดี สิงห์แก้ว
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์พรรณวดี สิงห์แก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการนำเสนอกิจกรรม Show & Share UP-KM 2021 โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน Gap managementเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนกรณีศึกษา การประยุกต์ใช้เครื่องจักรจำลอง เพื่อฝึกทักษะการค้นหาอันตรายและประเมินความเสี่ยง โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องจักรเสมือนจริง และเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงานเชิงกลของเครื่องจักรเสมือนจริง


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
17/9/2564 12:57:38น. 1935
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พรรณวดี สิงห์แก้ว

#PHUP #UniversityofPhayao #SchoolofPublicHealth #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #มหาวิทยาลัยพะเยา #สาสุขพะเยา #SDG4 #SDG17 #สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน