ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ วิทยาลัยการศึกษา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน (Super KPIs 1.3) กิจกรรม Show & Share UP-KM 2021

17/9/2564 15:58:49น. 283
โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน (Super KPIs 1.3) กิจกรรม Show & Share UP-KM 2021

วันที่ 17 กันยายน 2564 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม Show & Share UP-KM 2021 ครั้งที่ 1 โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของบุคลากรที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน Super KPIs โดย ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอกิจกรรม Show & Share UP-KM 2021 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (Super KPIs 1.3) กระบวนการ ADDIE ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ กรณีศึกษา การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา 161429 ปฏิบัติการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
17/9/2564 15:58:49น. 283
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ วิทยาลัยการศึกษา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน (Super KPIs 1.3) กิจกรรม Show & Share UP-KM 2021

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน