คณะเกษตรฯ ดำเนินจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยเทคโนโลยีการหมัก”

20/9/2564 13:41:08น. 1391
คณะเกษตรฯ ดำเนินจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยเทคโนโลยีการหมัก”
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) ระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่ 1-20 กันยายน 2564 เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยเทคโนโลยีการหมัก” วิทยากรโดย ดร.รวิสรา รื่นไวย์, ดร.สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา และ ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ณ อาคารปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเปิดโอกาสให้สำหรับนิสิต บุคคลทั่วไปที่สนใจทั้งวัยทำงานและวัยเกษียณได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการเสริมความรู้และเพิ่มเติมทักษะด้านเทคโนโลยีการหมักที่จำเป็นต่อการแปรสภาพผลผลิตการเกษตรให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมักชนิดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ผนวกเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีการหมัก ฝึกทักษะปฏิบัติในการทำผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้ น้ำส้มสายชูหมัก กิมจิ โยเกิร์ต ปลาส้ม ข้าวหมาก และอุเมะชู เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเลือกวิธีการหมักที่เหมาะสมกับชนิดของวัตถุดิบทางการเกษตรได้ ตลอดจนมีแนวคิดเชิงออกแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักที่มีมูลค่าเพิ่มพร้อมทั้งสามารถคำนวณต้นทุนการผลิตได้

 

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
20/9/2564 13:41:08น. 1391
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรฯ ดำเนินจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยเทคโนโลยีการหมัก”

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #university of phayao
#sdg4 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน