คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดี คณะผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ ได้เป็นเกียรติต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะนิติศาสตร์

20/9/2564 16:41:36น. 1676
คณะเภสัชศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 20 กันยายน 2564 รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผศ.วีระยุทธ หอมชื่น (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) นายพิษณุ เจนดง (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ) ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ) ในการนี้ได้หารือแนวทางการบูรณาการด้านพันธกิจระหว่างวิชาชีพ และแนวทางพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการร่วมกัน อาทิ หลักสูตรระยะสั้น 4เดือน หลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท เป็นต้น
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
20/9/2564 16:41:36น. 1676
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดี คณะผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ ได้เป็นเกียรติต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะนิติศาสตร์

#Innovation #Research #Publication #Pharmacy #Universityofphayao
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน