อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อตัดสินการแข่งขันบทบาทสมมติ (Role Play) รอบภาษาอังกฤษ

20/9/2564 17:11:42น. 355
อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อตัดสินการแข่งขันบทบาทสมมติ (Role Play) รอบภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2564 อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อตัดสินการแข่งขันบทบาทสมมติ (Role Play) รอบภาษาอังกฤษ ที่จัดโดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ International Committee of the Red Cross (ICRC) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.พลอยขวัญ เหล่าอมต   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.พลอยขวัญ เหล่าอมต   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
20/9/2564 17:11:42น. 355
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อตัดสินการแข่งขันบทบาทสมมติ (Role Play) รอบภาษาอังกฤษ

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะนิติศาสตร์ #school of law #sdg17 #SDG16
#sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน