คณะเกษตรฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในกิจกรรมสภากาแฟสัญจร "คณะผู้บริหารพบปะคณะเกษตรฯ"

22/9/2564 14:58:01น. 106
คณะเกษตรฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในกิจกรรมสภากาแฟสัญจร "คณะผู้บริหารพบปะคณะเกษตรฯ"

วันที่ 22 กันยายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในกิจกรรมสภากาแฟสัญจร "คณะผู้บริหารพบปะคณะเกษตรฯ" นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม, รองคณบดี, คณาจารย์ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับท่านอธิการบดี รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และคณะผู้บริหารดังกล่าวฯ ณ ร้านค้าผลิตภัณฑ์การเกษตร Aggie Coffee Pavilion

 

โดยกิจกรรมนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยามีโอกาสพบปะ พูดคุย และติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น หารือแนวทางในการบริหารงานร่วมกัน เสนอแผนงานการพัฒนาสู่อนาคตที่ยั่งยืน พร้อมเข้าเยี่ยมชม "ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา" ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาเพื่อรองรับการเรียนการสอนของนิสิตเต็มรูปแบบ งานวิจัย และบริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป

             

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
22/9/2564 14:58:01น. 106
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในกิจกรรมสภากาแฟสัญจร "คณะผู้บริหารพบปะคณะเกษตรฯ"

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg8 #sdg9 #sdg11 #sdg12 #sdg13 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน