ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564

23/9/2564 15:42:03น. 274
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564

วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งชาติ (ระดับปริญญาเอก) รางวัลประเภททั่วไป ดร.กฤติมา มะโนพรม หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งชาติ (ระดับปริญญาโท) รางวัลประเภททั่วไป ว่าที่ร้อยโทยุทธนา อินต๊ะวงค์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา และ รางวัลนิสิตนักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ รางวัลประเภททั่วไป นายสุริยะกาล ทองเหลา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
23/9/2564 15:42:03น. 274
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน