คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล" ประจำปี 2564

23/9/2564 16:31:18น. 229
วันมหิดล ประจำปี 2564
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี ๒๕๖๔

ซึ่งวันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานในพิธี และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีเปิดสะพาน “สะพานภูกามยาว” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี และมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา กล่าวความเป็นมา และชื่อที่มาของสะพาน จากนั้นประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร ร่วมตัดริบบิ้นเปิดสะพาน “สะพานภูกามยาว” อย่างเป็นทางการ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ เจิมป้ายชื่อสะพานทั้งสองฝั่ง ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนาและประพรมน้ำมนต์


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
23/9/2564 16:31:18น. 229
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล" ประจำปี 2564

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน