“เกษียณสุข เกษมสันต์” โครงการเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ปี ๒๕๖๔

23/9/2564 20:12:10น. 1099
 “เกษียณสุข เกษมสันต์” โครงการเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ปี ๒๕๖๔

 “เกษียณสุข เกษมสันต์

โครงการเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ปี ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยพะเยา กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ปี ๒๕๖๔  “เกษียณสุข เกษมสันต์ ส่งใจให้กันตลอดไปจัดขึ้นในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องเอื้องคำ อาคารบริการเรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุ จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่

รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ คณะเภสัชศาสตร์

        รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ คณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์

และอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ โดยคณบดีวิทยาลัยการศึกษารองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก เป็นผู้แทนผู้บริหารและบุคลากรกล่าวแสดงมุทิตาจิต โดยภายในงานมีการมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุ และมอบของที่ระลึก จากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย เป็นผู้แทนในการมอบ นอกจากนั้นยังมีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมมอบของที่ระลึกในครั้งนี้ด้วย ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ของผู้ที่มาร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ

 “ทุกท่านได้ปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างดีด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละ คนที่ทำงานจนถึงเกษียณถือว่าไม่ธรรมดา มากกว่าครึ่งชีวิตคงได้พบเจอกับทั้งเรื่องที่ดีและที่ต้องแก้ปัญหา จึงขอชื่นชมและขอขอบคุณที่ทุกท่านปฏิบัติตนอย่างดีในการทำงาน การบริหารงาน และการจัดการเรียนการสอน ด้วยความเมตตากรุณาต่อศิษย์และด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณของความเป็นอาจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยากล่าว และในช่วงสุดท้ายคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาและคณะผู้เกษียณอายุ ถ่ายภาพร่วมกัน 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
23/9/2564 20:12:10น. 1099
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“เกษียณสุข เกษมสันต์” โครงการเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ปี ๒๕๖๔

# โครงการเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา #กองการเจ้าหน้าที่
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน