กิจกรรม I – CON UP 2021 Final Round ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Facebook Live

24/9/2564 14:49:39น. 454
ICon UP

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม I – CON UP 2021 Final Round ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Facebook Live ผ่าน Facebook Fanpage งานวิเทศสัมพันธ์ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 คน โดยแข่งขันภายใต้ I-CON TALK หัวข้อ ถ้าคุณได้รับตำแหน่ง UP International Ambassador คุณจะทำอย่างไรที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยพะเยาก้าวสู่ความเป็นสากล และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมเสวนาและเป็นคณะกรรมการตัดสิน ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น International Ambassador กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยนิสิตจะได้รับความรู้ทางด้านภาษาที่เป็นภาษาสากล เกิดความรอบรู้ รู้กว้าง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นพรัตน์ ใจหมั่น   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
24/9/2564 14:49:39น. 454
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรม I – CON UP 2021 Final Round ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Facebook Live

#ICon UP
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน