คณะเกษตรศาสตร์ฯ ลงพื้นที่มอบปลาให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ “ นวัตกรรมการเลี้ยงปลาขนาดเล็กที่เสริมโอเมก้า-3 "

27/9/2564 14:26:04น. 1637
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ลงพื้นที่มอบปลาให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ “ นวัตกรรมการเลี้ยงปลาขนาดเล็กที่เสริมโอเมก้า-3 "

วันที่ 16 กันยายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่มอบปลาให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ “ นวัตกรรมการเลี้ยงปลาขนาดเล็กที่เสริมโอเมก้า-3 " นำโดย ผศ. ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ พร้อมด้วย นายเศกสรรค์ อุปพงศ์ และนางสาวอาทิตยา วงศ์วุฒิ นิสิตปริญญาโท (หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง) สาขาวิชาการประมง ลงพื้นที่ดังกล่าวฯ  

 

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถชุมชนตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา อีกทั้งได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำ และให้คำแนะนำในการเลี้ยงปลาดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมการเริ่มงานวิจัย แหล่งทุนวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปี 2564   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
27/9/2564 14:26:04น. 1637
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ ลงพื้นที่มอบปลาให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ “ นวัตกรรมการเลี้ยงปลาขนาดเล็กที่เสริมโอเมก้า-3 "

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao #บริการวิชาการ
#sdg4 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน