นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และนิสิตคู่ขนานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมแข่งขัน I – CON UP 2021 Final Round ภายใต้กิจกรรม I-CON TALK

27/9/2564 17:34:41น. 476
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

              นางสาวปิยะธิดา เรือนสอน นิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นางสาวธนัตดา ลู่บุญเกรียงไกร และนายแสงเดช สุขพรรณ์ นิสิตหลักสูตรคู่ขนานเศรษฐศาสตรบัณฑิต ร่วมแข่งขันกิจกรรม I – CON UP 2021 Final Round ภายใต้ I-CON TALK หัวข้อ “ถ้าคุณได้รับตำแหน่ง UP International Ambassador คุณจะทำอย่างไรที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยพะเยาก้าวสู่ความเป็นสากล”

           และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนัตดา ลู่บุญเกรียงไกร นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และเศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม I-CON UP 2021 และได้เป็น International Ambassador University of Phayao ในปีนี้ และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยะธิดา เรือนสอน และนายแสงเดช สุขพรรณ์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในกิจกรรม I-CON UP 2021  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
27/9/2564 17:34:41น. 476
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และนิสิตคู่ขนานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมแข่งขัน I – CON UP 2021 Final Round ภายใต้กิจกรรม I-CON TALK

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน