ค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “Design Thinking เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

27/9/2564 17:36:35น. 297
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

     นิสิตหลักสูตรการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะยา จัดโครงการค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ “สื่อสารอย่างรู้คุณค่า พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยมีอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 ผ่าน Google Meet

     กิจกรรมที่น้องๆ เยาวชนได้ร่วมสนุกในครั้งนี้เป็นการบรรยายในหัวข้อ “Design Thinking เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” และได้มีการ Workshop อีกด้วย โดยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง และเพื่อให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

     โครงการค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ จะจัดขึ้นอีก 1 ครั้ง ในวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. หากน้องๆ เยาวชนคนไหนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fan Page : ค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ (https://www.facebook.com/GreenHeartUP)  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาการจัดการการสื่อสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
27/9/2564 17:36:35น. 297
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “Design Thinking เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน