คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการประชุมใหญ่ประจำปี 2564

28/9/2564 17:14:21น. 662
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการประชุมใหญ่ประจำปี 2564 เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 และแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ด้านบริหารจัดการ) โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 -6 ) โดยรองคณบดีณบดีฝ่ายต่างๆ และรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจของบุคลากร พร้อมตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม/เวทิน เกษรพรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
28/9/2564 17:14:21น. 662
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการประชุมใหญ่ประจำปี 2564

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน