คณะเกษตรฯ ลงพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตรวจวัดคุณภาพน้ำบ่อเลี้ยงปลานิลให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล

30/9/2564 11:20:51น. 3073
คณะเกษตรฯ ลงพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตรวจวัดคุณภาพน้ำบ่อเลี้ยงปลานิลให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล
วันที่ 17 กันยายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตรวจวัดคุณภาพน้ำบ่อเลี้ยงปลานิลให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล นำโดยผศ. ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ พร้อมด้วยนิสิตปริญญาโท (หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง) จำนวน 2 คน ได้แก่ นายเศกสรรค์ อุปพงศ์ และนางสาวอาทิตยา วงศ์วุฒิ และนิสิตปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง จำนวน 3 คน ได้แก่ นายธเนศวร์ โภคชัย นายกัมปนาท พันโยศรี และนายดนัยฤทธิ์ พองาม ลงพื้นที่ดังกล่าวฯ 

 

ทั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 26 ฟาร์ม 38 บ่อ เพื่อติดตามและประเมินคุณภาพน้ำประจำเดือนกันยายน พร้อมทั้งพบปะ สอบถาม และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงปลานิล ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเลี้ยงปลาบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการบริการวิชาการ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” โครงการเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการเกษตรกรรมยั่งยืนและพัฒนาอาชีพเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน โครงการย่อยที่ 2 โครงการการเพิ่มผลผลิตปลานิลด้วยการเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
30/9/2564 11:20:51น. 3073
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรฯ ลงพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตรวจวัดคุณภาพน้ำบ่อเลี้ยงปลานิลให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล

#คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #มหาวิทยาลัยพะเยา #บริการวิชาการ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน