กิจกรรมการเรียนการสอนนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 64 รายวิชา 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม หรือ 005173 ทักษะชีวิตหรือกลุ่มวิชาพลานามัย

1/10/2564 11:20:43น. 91
General Education University of Phayao

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 กองบริการการศึกษา (ช่วงเช้า) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 64 รายวิชา 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม หรือ 005173 ทักษะชีวิตหรือกลุ่มวิชาพลานามัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams Live Event โดยมี ดร.นิรมล พรมนิล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชูรัศมี คณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก คุณหล่งซื่อ ลี นักแสดงจากซีรีย์ I am Your King ผมขอสั่งให้คุณ 2 เป็นวิทยากร ในการสร้างบุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 3,000 คน

(ช่วงบ่าย) เป็นกิจกรรมติดตามงานรายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา นิสิตชั้นปีที่ 2 (รหัส 63) โดยมีผู้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว ประกอบด้วย

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชูรัศมี คณะเภสัชศาสตร์
  • .ณัฐวุฒิ สมยาโรน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
  • .นวพร เกษสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
  • .อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม คณะนิติศาสตร์

โดยมีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 1,500 คน 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
1/10/2564 11:20:43น. 91
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรมการเรียนการสอนนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 64 รายวิชา 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม หรือ 005173 ทักษะชีวิตหรือกลุ่มวิชาพลานามัย

#General Education University of Phayao
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน