คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สภาองค์กรของผู้บริโภค จังหวัดพะเยา หารือการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยา

1/10/2564 14:35:20น. 2209
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สภาองค์กรของผู้บริโภค จังหวัดพะเยา หารือการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะนิติศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ต้อนรับและร่วมหารือกับนางสาวพวงทอง ว่องไว กลไกเขตพื้นที่ภาคเหนือ สภาองค์กรของผู้บริโภค ว่าที่ร.ต. อภิสิทธิ์ ชำนาญยา หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา สภาองค์กรของผู้บริโภค และนางสาวสนธยา ทะอุด เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ในการหาแนวทางการขับเคลื่อนระบบบำนาญชราภาพร่วมกับองค์กรภาคีภาคประชาชน หน่วยงานและนักวิชาการในพื้นที่จังหวัดพะเยา และการเชื่อมประสานการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยา ระหว่างหน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา สภาองค์กรของผู้บริโภคกับคลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา http://www.law.up.ac.th/
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา https://www.facebook.com/UP.Law.School
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลแม่กา (มหาวิทยาลัยพะเยา) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
https://www.facebook.com/upmediation


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
1/10/2564 14:35:20น. 2209
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สภาองค์กรของผู้บริโภค จังหวัดพะเยา หารือการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยา

#sdg5 #SDG16 #sdg17 #school of law #University Of Phayao
#sdg5 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน