อธิการบดี มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 สัตภัณฑ์ทองคำ

6/10/2564 15:19:52น. 957
สัตตภัณฑ์
           วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 สัตภัณฑ์ทองคำ ให้กับนิสิตที่มีผลงานและความสามารถดีเด่นในด้านต่าง ๆ ภายใต้โครงการผลักดันและสร้างกระบวนการให้นิสิตสร้างชื่อเสียงสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจัดโดยงานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนิสิตที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและได้รับโล่แต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้
ด้านวิชาการและทักษะชีวิต
           นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ คณะศิลปศาสตร์
ด้านทักษะในการบริหารและการจัดการ
           นายกฤษณะ จันนาค คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้านจิตอาสา
           นางสาวปานรวี ยุทธวงค์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
           นายณัฏฐชัย แซ่เติน และ นายธนาธิป ชุมภูวัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
6/10/2564 15:19:52น. 957
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดี มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 สัตภัณฑ์ทองคำ

#SDG17
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน