บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

6/10/2564 15:24:53น. 285
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ในหัวข้อการจัดการช่องทางดิจิทัลและการเล่าเรื่องข้ามสื่อ  ให้กับผู้ที่สนใจในภาคตะวันออกกว่า 60 คน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
6/10/2564 15:24:53น. 285
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน