กิจกรรมสภากาแฟสัญจร ม.พะเยา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

7/10/2564 9:27:40น. 685
กิจกรรมสภากาแฟสัญจร ม.พะเยา  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

กิจกรรมสภากาแฟสัญจร ม.พะเยา

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมรับฟังแผนนโยบายการดำเนินงาน โดยมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ภายใต้ กิจกรรมสภากาแฟสัญจร เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  โดย คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  พร้อมนำค่านิยมองค์กรที่มีความเป็นเอกภาพ พัฒนาปัญญาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศทางวิชาการ การสร้างประโยชน์จากปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการมีความเป็นเอกภาพ อย่างมืออาชีพ

ทั้งนี้ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ  ได้นำเสนอ โครงการ Market Microstructure Research” ที่เป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับสถาบันการศึกษา ที่จะร่วมกันสนับสนุนการผลิตงานวิจัยด้าน Market Microstructure and Development of the Thai Capital Markets โดยการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะให้การสนับสนุนด้านข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์เชิงลึก ซึ่งคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเป็นมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามความร่วมมือ ภายใต้โครงการ Market Microstructure Research เป็นอันดับที่ ๙ จากทั่วประเทศ โครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้เกิดการวิจัยด้านตลาดทุน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาตลาดทุนไทย โดยสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะให้การสนับสนุนด้านข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์เชิงลึก ทั้งจากข้อมูลการสั่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ (Order) และข้อมูลการจับคู่การซื้อขายหลักทรัพย์ (Deal) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความสามารถและผลงานทางวิชาการให้แก่นิสิต ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา

และในช่วงท้าย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และ คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรมกับนิสิตสาขาการท่องเที่ยว ชมผลิตภัณฑ์ที่ทางนิสิตสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ของคณะได้ร่วมลงพื้นที่ในจังหวัดพะเยาในการพัฒนาสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
7/10/2564 9:27:40น. 685
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรมสภากาแฟสัญจร ม.พะเยา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

#กิจกรรมสภากาแฟสัญจร #คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน