คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา)

15/10/2564 11:25:31น. 236
นิสิตทุนพระราชทาน

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) เยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานฯ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ ZOOM Cloud Meeting ประกอบด้วย ดร.เจริญ ชินวาณิชย์เจริญ รองประธานคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา บูลภักดิ์ เลขานุการคณะทำงานฝ่ายการศึกษา ดร.ดวงกมล บางชวด กรรมการและเลขานุการคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา และพ..นพ.ภูษิต เฟื่องฟู กรรมการโครงการฯด้านการสาธารณสุข โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการฯ และตัวแทนนักเรียนทุนพระราชทานฯ นำเสนอ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา และร่วมพูดคุยกับคณะกรรมการฯ นักเรียนทุนพระราชทานจำนวนทั้งสิ้น 23 คน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อููปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
15/10/2564 11:25:31น. 236
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา)

#นิสิตทุนพระราชทาน
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน