สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบมาตรฐาน โครงการผลิตกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

18/10/2564 11:28:50น. 241
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบมาตรฐาน โครงการผลิตกัญชา  เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบมาตรฐาน โครงการผลิตกัญชา

เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

โครงการผลิตกัญชา ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และเพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ บริษัท อภิญญา เมดิคอล จำกัด นำเสนอโครงสร้างการจัดการและบริหารจัดการ โครงการผลิตกัญชา ฯ และชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการ เข้านำเสนอในการรับการตรวจสอบมาตรฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อขอรับใบอนุญาตเพาะปลูกและผลิตกัญชา ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจรในทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัย เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ พื้นที่โรงเรือนผลิตกัญชา  ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย และคณะกรรมการโครงการผลิตกัญชา ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมไปถึง ผู้แทนจากบริษัท อภิญญา เมดิคอล จำกัด ร่วมนำเสนอวัตถุประสงค์ของโครงการ และนำคณะทำงานควบคุมและกำกับดูแลกัญชา จังหวัดพะเยา ในการเข้าตรวจสอบสถานที่ก่อนขอรับอนุญาตผลิตกัญชา โดยในครั้งนี้ คณะกรรมการจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมในการตรวจสอบผ่านระบบผ่านระบบวีดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อขอรับใบอนุญาตในการปลูกและผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 ทั้งนี้โครงการผลิตกัญชา ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และเพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ ได้ทำการผลิตและปลูกกัญชง และกัญชา เพื่อนำสารสกัดผลิตยารักษา ใช้ในการพัฒนาร่วมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในทางการแพทย์ และเป็นพื้นที่ศึกษางานวิจัยสำหรับนักวิจัยและนิสิตต่อไปในอนาคต  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
18/10/2564 11:28:50น. 241
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบมาตรฐาน โครงการผลิตกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

#โครงการผลิตกัญชาในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ #กัญชา #กัญชง
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน