คณะเกษตรฯ ร่วมเสวนาวิชาการ "ทิศทางใหม่ของการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ด้วยการผลิตอาหารผสมเพื่อใช้เลี้ยงผึ้งในช่วงการขาดแคลนอาหารจากธรรมชาติ”

19/10/2564 10:09:04น. 3782
คณะเกษตรฯ ร่วมเสวนาวิชาการ "ทิศทางใหม่ของการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ด้วยการผลิตอาหารผสมเพื่อใช้เลี้ยงผึ้งในช่วงการขาดแคลนอาหารจากธรรมชาติ”

เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง "ทิศทางใหม่ของการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ด้วยการผลิตอาหารผสมเพื่อใช้เลี้ยงผึ้งในช่วงการขาดแคลนอาหารจากธรรมชาติ” ภายใต้ทุนวิจัยสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 นำโดย รศ.ดร.โชค โสรัจกุล พร้อมคณะผู้วิจัย ร่วมเสวนาดังกล่าวฯ

 

โดยมี อ.ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง อาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งมีภาคีวิจัยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ผู้ประกอบการ และ สวทช.ภาคเหนือ ณ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ฟาร์มปศุสัตว์ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำให้เกียรติเป็นวิทยากร อีกทั้งยังได้มีการหารือถึงแนวทางขยายผลงานวิจัย และ การเรียนการสอนร่วมกันต่อไปในอนาคต
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
19/10/2564 10:09:04น. 3782
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรฯ ร่วมเสวนาวิชาการ "ทิศทางใหม่ของการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ด้วยการผลิตอาหารผสมเพื่อใช้เลี้ยงผึ้งในช่วงการขาดแคลนอาหารจากธรรมชาติ”

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University Of Phayao #งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
#sdg4 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน