คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์และการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

25/10/2564 11:01:05น. 339
สัมมนา ฝึกอบรม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์และการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 9, 16, 17 และวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom Meting

ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ รองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ : https://shoshorturl.asia/H5Fkn
ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564
ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คณะแพทยศาสตร์ นายศรัณยู พิชัยยา โทร. 0 5446 6666 ต่อ 7020
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
25/10/2564 11:01:05น. 339
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์และการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน