มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงาน วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

25/10/2564 15:15:30น. 260
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมงาน  วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมงาน

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการบริหารของ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้มอบหมายให้ กองกฎหมายและทรัพย์สิน และกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ เป็นประธานในพิธี ด้วยการนำถวายความเคารพ ถวายพวงมาลา พร้อมจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย และกล่าวคำประกาศราชสดุดี โดยมีข้าราชการ ทหาร  ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา  ร่วมประกอบพิธีถวายพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดพะเยา  

  โดย วันที่ ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญของชาติและกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรไทย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทั้งในการปกครองบ้านเมือง ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามพระองค์ "พระปิยมหาราช” อันมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
25/10/2564 15:15:30น. 260
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงาน วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

#วันปิยมหาราช #๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน