คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562 รุ่นที่33

26/10/2564 15:07:31น. 1436
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562  จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ” รุ่นที่ 33   ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ conference โปรแกรม Cisco Webex Meetings

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้อาจารย์ประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน เป็นผู้แทนในการกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562” รุ่นที่ 33 ซึ่งดำเนินการโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 25 วันที่ 26 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 และ วันที่ 1 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ conference โปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสากล และพัฒนาสมรรถนะให้มีคุณสมบัติพร้อมในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะนิติศาสตร์ ภายใต้นโยบายแผนงานช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงสิทธิการไกล่เกลี่ยตามหลักสิทธิ การบูรณาการทำงานเชิงรุกให้บริการประชาชน ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน ซึ่งเป็นผู้แทนเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน ผู้นำชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็น 1 ในพื้นที่ 10 จังหวัดนำร่องทั่วประเทศตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมาย และร่วมกันจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ในพื้นที่เป้าหมาย และขยายผลไปยังพื้นในจังหวัดอื่นต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.law.up.ac.th/
คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
โทร 054-466-666 ต่อ 1619
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลแม่กา อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา (มหาวิทยาลัยพะเยา)
https://www.facebook.com/upmediation


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
26/10/2564 15:07:31น. 1436
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562 รุ่นที่33

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะนิติศาสตร์ #การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท #อบรมออนไลน์ #นิติมพ ##SDG4 #SDG5 #sdg16 #SDG17 #sdg10
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน