คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนิสิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(โครงการพิเศษ) ผ่าน ms teams

27/10/2564 22:27:48น. 3201
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนิสิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(โครงการพิเศษ) ผ่าน ms teams
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนิสิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(โครงการพิเศษ) ผ่านระบบออนไลน์ ms teams


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
27/10/2564 22:27:48น. 3201
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนิสิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(โครงการพิเศษ) ผ่าน ms teams

#คณะนิติศาสตร์ #นิติมพ #โครงการพิเศษ #ป.ตรี(โครงการพิเศษ) #sdg4 #sdg5
#sdg4 #sdg5 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน