ขอแสดงความยินดีกับนายศุภคม คล้ายโตนด นิสิต ป.โท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 ทีมระดับประเทศ เงินสนับสนุน 50,000 บาท จากธนาคาร ธกส.

30/10/2564 11:24:42น. 327
ขอแสดงความยินดีกับนายศุภคม คล้ายโตนด นิสิต ป.โท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 ทีมระดับประเทศ เงินสนับสนุน 50,000 บาท จากธนาคาร ธกส.
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดีกับขอแสดงความยินดี

นายศุภคม คล้ายโตนด
นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 ทีมระดับประเทศ พร้อมเงินสนับสนุน 50,000 บาท จากธนาคาร ธกส.
เพื่อทำกิจกรรมภายใต้โครงการ BAAC Hackathon and Incubator, Agricultural Revolution
ในแนวคิดของการผลักดันงานวิจัยไปสู่การต่อยอดธุรกิจให้ตรงกับ ความต้องการของตลาด

ร่วมกับ นายมงคล คงสุข
(ศิษย์เก่าหลักสูตรความปลอดภัยทางอาหาร)
ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจฯ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
30/10/2564 11:24:42น. 327
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับนายศุภคม คล้ายโตนด นิสิต ป.โท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 ทีมระดับประเทศ เงินสนับสนุน 50,000 บาท จากธนาคาร ธกส.

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao #ศิษย์เก่าหลักสูตรความปลอดภัยทางอาหาร
#sdg4 #sdg8 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน