สร้างภูมิคุ้มกัน! นิสิต ม.พะเยา ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างต่อเนื่อง

2/11/2564 23:01:04น. 2487
Covid-19
           วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทีมแพทย์และพยาบาลรวมถึงบุคลากรจิตอาสา ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้กับนิสิตและประชาชนที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยวันนี้ มีนิสิตได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม ๑ และเข็ม ๒ รวมทั้งหมด ๑๒,๖๓๔ คน คิดเป็น ๖๔.๒ %


          มหาวิทยาลัยพะเยา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ได้เน้นการผลักดันให้นิสิต และบุคลากร ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างเร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดการแพร่ระบาดทั้งภายในมหาวิทยาลัยพะเยาและชุมชนรอบพื้นที่ โดยจะเร่งฉีดวัคซีนให้กับนิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิตและประชาชนทั่วไปที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.          ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดทำแผนการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น ๑ (ด้านหลังอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ได้แนะนำสถานที่ตามจุดต่างๆ ซึ่งได้จัดให้เป็นหน่วยฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในครั้งนี้ จากนั้น อธิการบดีและผู้บริหารได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสนาม อว. มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดตั้งหอผู้ป่วยรวม (cohort ward) ห้องแยกโรค (isolation room) และโรงพยาบาลสนาม (field hospital) เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสอบถามอาการของผู้ป่วยที่รักษาตัว ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
2/11/2564 23:01:04น. 2487
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สร้างภูมิคุ้มกัน! นิสิต ม.พะเยา ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างต่อเนื่อง

#COVID19
#sdg3 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน