คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับชั้นปรีคลินิก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

11/11/2564 16:02:44น. 1330
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
         วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับชั้นปรีคลินิก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 นำโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ที่ปรึกษา และ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ จากคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การศึกษาของภาคการศึกษาต้น รวมถึงแจ้งปัญหาการจัดการเรียนการสอน ร่วมกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะร่วมสอนระดับชั้นปรีคลินิก


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
11/11/2564 16:02:44น. 1330
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับชั้นปรีคลินิก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolOfMedicine # มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน