คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมวางแผนและดำเนินกิจกรรม Green Office 2021

16/11/2564 15:15:51น. 32
คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมวางแผนและดำเนินกิจกรรม Green Office 2021

     เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมวางแผนและดำเนินกิจกรรม (Green Office 2021) กิจกรรมที่ 1 การคัดแยกขยะ โดยใช้หลักการจัดการของเสีย 3Rs ได้แก่ Reduce Reuse และ Recycle โดยขอความร่วมมือให้บุคลากรคัดแยกกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวเก็บไว้เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดการใช้กระดาษจากคณะฯ (Reduce) และเพื่อคัดแยกกระดาษที่ใช้แล้วสองหน้านำมาใช้ซ้ำ (Reuse) โดยคณะฯ ได้นำขยะกระดาษที่เป็นข้อสอบและเอกสารลับ มาทำลายและเก็บรวบรวมฝอยกระดาษเพื่อส่งต่อไปทำลายในขั้นตอนสุดท้ายโดยบริษัทวงค์พาณิช สาขาหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา และในส่วนของผลสรุปการประชุมวางแผนเพื่อดำเนินกิจกรรม Green Office 2021 ได้มีการแบ่งหน้าที่ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ได้ช่วยกันกำกับดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของห้องน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะศิลปศาสตร์ ภายในอาคาร CE14 และ CE13 รวมถึงเน้นย้ำการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและประหยัดกระดาษด้วย

                               





ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ     
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
16/11/2564 15:15:51น. 32
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมวางแผนและดำเนินกิจกรรม Green Office 2021

#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน