กองกิจการนิสิตร่วมสืบสานป๋าเวณียี่เป็ง “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง”

18/11/2564 14:18:35น. 1452
ลอยกระทง
กองกิจการนิสิตร่วมสืบสานป๋าเวณียี่เป็ง “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง” ในเทศกาลประเพณีลอยกระทง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ หลังอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้ดำเนินโครงการกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในจังหวัดพะเยา เพื่อมุ่งเน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนยกระดับองค์ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) และความเป็นสากล ตามแนวการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) SDGs 11 และ 15 โดยได้ร่วมจัดสถานที่ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ร่วมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และร่วมหล่อผางประทีป สำหรับจุดประทีปตีนกาบูชาแม่กาเผือก ตามคติความเชื่อเกี่ยวกับป๋าเวณียี่เป็งของชาวล้านนา และในช่วงค่ำได้ร่วมลอยกระทงกับคณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา บริเวณท่าน้ำอ่างหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
18/11/2564 14:18:35น. 1452
Print Friendly and PDF

กองกิจการนิสิตร่วมสืบสานป๋าเวณียี่เป็ง “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง”

##SDG17 #SDG11
#sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน