การประชุมคณะกรรมการคลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2564

19/11/2564 16:47:42น. 1340
การประชุมคณะกรรมการคลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2564
วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์พิษณุ เจนดง ประธานกรรมการ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อพิจารณาขั้นตอนการดำเนินการโครงการตามแผนงานที่รับผิดชอบของคลินิกกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของคณะนิติศาสตร์ ตลอดจนควบคุมดูแลคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
19/11/2564 16:47:42น. 1340
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การประชุมคณะกรรมการคลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2564

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คลินิกกฎหมาย #คณะนิติศาสตร์ #นิติมพ
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน