คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

23/11/2564 15:37:16น. 832
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
           วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวโอวาท และต้อนรับนิสิต ฯ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ คณาจารย์จากคณะร่วมสอนระดับชั้นปรีคลินิก บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยได้มีการร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน การจัดโครงการในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์พบปะ พูดคุย ร่วมปรึกษาปัญหาที่เจอในการเรียน กับอาจารย์ที่ปรึกษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ณ ห้องเรียน OPD3 ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
23/11/2564 15:37:16น. 832
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolofMedicine #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน