คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ ให้กับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

24/11/2564 9:22:34น. 1632
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ ให้กับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ ให้กับอาจารย์สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย
1. ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (3501) ได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563
2. นายนัฐพล ปันสกุล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (3501) ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563
3. นายประกาศิต ทอนช่วย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (3504) ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
24/11/2564 9:22:34น. 1632
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ ให้กับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #PHUP #UniversityofPhayao #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน