คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 4

24/11/2564 15:45:22น. 999
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ และนายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เข้านิเทศงานและติดตามการเข้าฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง และ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์นพดล สี่สุวรรณ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และอาจารย์แพทย์ โรงพยาบาลลำปาง และ แพทย์หญิงพรสุดา กฤติกาเมษ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ และอาจารย์แพทย์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
24/11/2564 15:45:22น. 999
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 4

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolofMedicine #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน