นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับคัดเลือกไปแข่งขันโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9” ระดับประเทศ

29/11/2564 13:44:22น. 293
เส้นทางสู่นวัตวณิชย์

     คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ทีม Marony ที่ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 รอบภูมิภาค และเป็นทีมตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา ไปแข่งขันโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9” ระดับประเทศต่อไป 

     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ นำโดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ นำตัวแทนทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยพะเยาทั้ง 3 ทีม ได้แก่ 1. ทีม Marony คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2. ทีม Tricho UP คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และ 3. ทีม Anima คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

      โดยผลการแข่งขันในครั้งนี้ ทีม Marony คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชยและได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9” ระดับประเทศต่อไป โดยมีรายละเอียดผลงาน รายชื่อสมาชิก และอาจารย์ที่ปรึกษาดังต่อไปนี้

ชื่อผลงานภาษาไทย : กรดฟีนอลิกจากกาแฟอาราบิก้า ยับยั้งการดูดซึมกลูโคสและคอเรสเตอรอลในลำไส้

ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ: Phenolic Acid from Arabica Coffee Inhibits the absorption of glucose and cholesterol in the intestines.

รายชื่อสมาชิก

1. นางสาวกฤษฏิ์ภวิกา กนกพงษ์เสถียร หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

2. นางสาวปัณฑารีย์ ขัดมอน     หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

3. นางสาวเบญญาลักษณ์ มูลหล้า หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4. นางสาวปิยะธิดา เรือนสอน หลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4. อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ หลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

5. ดร.รณกร สร้อยนาค หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

     การส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรได้ผลิตผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์นั้นถือเป็นนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งของทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องด้วยทางคณะมองเห็นถึงคุณค่าของงานด้านวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในมีคุณภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและในอนาคต ผลจากการแข่งขันในครั้งนี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นอย่างมาก ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอให้ทีม Marony ประสบความสำเร็จให้มากที่สุดในการแข่งขันโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9” ระดับประเทศ  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   -   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร. วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
29/11/2564 13:44:22น. 293
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับคัดเลือกไปแข่งขันโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9” ระดับประเทศ

#เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ #คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน