คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

30/11/2564 15:07:53น. 1504
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวโอวาท และต้อนรับนิสิต ฯ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ อาจารย์ร่วมสอนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยได้มีการร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน การจัดโครงการในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์พบปะ พูดคุย ร่วมปรึกษาปัญหาที่เจอในการเรียน กับอาจารย์ที่ปรึกษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
30/11/2564 15:07:53น. 1504
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolofMedicine #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน